Gospodarski odsek

Že samo ime v naslovu pove, da je naloga gospodarskega odseka skrb in gospodarjenje z imetjem našega društva, ki ga v prvi vrsti predstavljajo:

dom na Menini planini, bivak na Kalu in društveni objekt v Gornjem Gradu.

Gospodar doma na Menini je načelnik odseka. Skrbniki celotnega imetja pa smo načeloma vsi člani našega društva.

Dom na Menini je v glavni poletni sezoni, od 1. junija do 30. septembra, redno odprt in oskrbovan, maja in oktobra pa ob vikendih in praznikih. Za odprtje v zimski sezoni pa skrbijo člani društva z dežurstvi.

Bivak na Kalu je v prvi vrsti namenjen koriščenju članov našega društva. Ključ se dobi pri gospodarju bivaka.

Društveni objekt pa služi predvsem za dolinsko delovanje društva. Ključe od društvenega prostora posedujejo vsi člani upravnega odbora, ki so tudi dolžni redno vzdrževati ta prostor.

Da naši objekti zadovoljivo služijo svojemu namenu, odsek organizira v tekočem letu vsaj po eno delovno akcijo na posameznem objektu, tako da se pripravijo drva za dolge zimske dni, popravijo ali se na novo postavijo ograje okoli planinskih objektov, počisti in pokosi pa se tudi okolica