Vodniško Izletniški odsek

Vodniško izletniški odsek v našem društvu združuje vse, ki imajo veselje do aktivnosti v hribih, izobražuje člane in vodnike ter jih vodi v hribe.

 

Leta 1977 smo poslali na vodniški tečaj prvo vodnico, od takrat pa smo izobrazili že skoraj petdeset vodnikov. Zaradi ekonomske in ostale migracije se je nekaj vodnikov odselilo iz naših krajev, kakšnega pa smo tudi »uvozili«. Trenutno v našem PD aktivno deluje okrog 15 vodnikov. Za potrditev vodniške licence mora vodnik vsako leto oddati poročilo o aktivnosti, vsake tri leta pa se mora udeležiti dvodnevnega licenčnega izpopolnjevanja.

 

Vsaj enkrat na leto, ponavadi v začetku oktobra, skličemo sestanek na katerega povabimo vse člane društva. Skupaj sestavimo plan dela za naslednje leto in se dogovorimo o izobraževanjih in izpopolnjevanjih članov ter vodnikov. Vsako drugo leto pa na tem sestanku izberemo in potrdimo načelnika odseka, ki je nato v naslednjih dveh letih član društvenega Upravnega odbora in v njem zastopa naše interese.

 

Sodelujemo tudi pri drugih akcijah društva in pomagamo pri delu v ostalih osmih društvenih odsekih.

 

Za mandatno obdobje 2014-2015 je načelnik Vodniško-izletniškega odseka v našem društvu Franc Pahovnik. Lahko ga kontaktirate na telefonsko številko 041 444 769 ali na e-pošto franc.pahovnik@gmail.com