Organi društva

ORGANI DRUŠTVA

Upravni odbor 2016

Predsednica: Alojzija Suhovršnik,  slavica.suhovrsnik@gmail.com

Podpredsednik in gospodar doma na Menini: Ivo Šinkovec,  ivo.sinkovec@siol.net

Blagajnik: David Purnat, david.purnat@gmail.com

Tajnik: Klemen Petek, muscek@siol.net

 

Gospodar bivaka na Kalu: Ivan Fale, janez.fale55@gmail.com

Gospodar društvenega prostora: Rok Fale, rok.fale@gmail.com

 

Načelnik vodniško – izletniškega odseka: Jure Rojten, jure.rojten@gmail.com

Načelnik mladinskega odseka: Primož Krznar, primozkrznar@gmail.com

Načelnik markacijskega odseka: Rok Rup, rok.rup90@gmail.com

Načelnik veteranskega odseka in član za Novo Štifto: Rafko Kerznar, rafko.kerznar@gmail.com

Načelnik gorniškega odseka: Janez Ločičnik, janez.locicnik@gmail.com

Načelnik smučarskega odseka: Janez Presečnik, janez.presecnik@siol.net

Načelnik propagandnega odseka: Matjaž Kolar, matjazkolar1@yahoo.com

Načelnik odseka za varstvo gorske narave: Lojze Gluk, lojze.gluk@siol.net

 

Članica za Osnovno šolo: Jelka Grudnik, jelkagrudnik75@gmail.com

Član za Bočno: Jože Tevž, jože. tevz@gmail.com

Član za Tuhinjsko dolino: Iztok Žavbi, zavbi.iztok@amis.net

 

Nadzorni odbor:

Predsednik – Jani Majko, ivan.majko@t-1.si

Član – Nuša Purnat, purnat.nusa@gmail.com

Član – Matej Zavolovšek, jerica.zavolovsek@gmail.com

 

Častno razsodišče:

Predsednica – Marija Rup Potočnik

Član – Jelka Krznar, branko.krznar@siol.net

Član – Aleš Veršnik,  alesversnik@hotmail.com