Organi društva

ORGANI DRUŠTVA

Aljaž Krznar predsednik 031 506 776 aljaz.krznar@gmail.com
podpredsednik
Petra Marovt tajnica 031 521 716 marovt.p@gmail.com
David Purnat blagajnik 040 654 292 david.purnat@gmail.com
Zdenko Purnat gospodar Doma na Menini 051 341 733 zdenko.purnat@siol.net
Ivan Fale gospodar bivaka na Kalu 031 540 871 janez.fale55@gmail.com
Rok Fale gospodar Društvenega prostora 051 663 241 rok.fale@gmail.com
Aljaž Krznar načelnik mladinskega odseka 031 506 776 aljaz.krznar@gmail.com
Irena Škulj načelnica vodniško izletniškega odseka 051 806 016 irena.skulj1@gmail.com
Simon Poznič načelnik markacijskega odseka 031 349 468 simon.poznic@gmail.com
načelnik gorniškega odseka
Luka Majko načelnik smučarskega odseka 040 512 122 lukam111k@gmail.com
Rafko Kerznar načelnik veteranskega odseka in član za Novo Štifto 041 783 971 rafko.kerznar@gmail.com
Lojze Gluk načelnik odseka za varstvo gorske narave 041 354 693 lojze.gluk@siol.net
Andraž Zavolovšek načelnik propagandnega odseka 040 457 847 andraz.rizi@gmail.com
Filip Suhoveršnik član za Bočno 040 767 771 bulkec@gmail.com
Iztok Žavbi član za Tuhinjsko dolino 041 968 971 zavbi.iztok@amis.net

 

 

Nadzorni odbor:

Jure Rojten predsednik 041 335 472 jure.rojten@gmail.com
Nuša Purnat članica 041 450 197 purnat.nusa@gmail.com
Matej Zavolovšek član 040 865 554 matej.zavolovsek@gmail.com

 

Častno razsodišče:

Marija Rup Potočnik predsednica 031 337 067 marija.rup-potocnik@gov.si
Jelka Krznar članica 041 465 645 branko.krznar@siol.net
Aleš Veršnik član 031 331 152 alesversnik@hotmail.com